Storini


4.1 ( 9471 ratings )
Соціальни мережі Новини
Розробник: Behaviour
безкоштовно

Storini is like having a reporter’s notebook in your pocket. Wherever you are you can use Storini to tell your community news team of stories that matter to you.

Whether you’re tired of the dog mess on your streets, want to review your local restaurant, or have witnessed an incident that needs reporting, Storini is a quick way to get your community in the know.

Storini is built so that the more you take part, the more your reputation builds in the community and the more you are able to do; such as take part in press assignments, vote or comment on other people’s reports and become fully involved with your hyperlocal news team.

By giving your story through Storini you’ll get full credit when it makes the headlines.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cymraeg

Mae Storini fel cael llyfr nodiadau gohebydd yn eich poced. Lle bynnag yr ydych gallwch ddefnyddio Storini i roi gwybod ir tîm newyddion lleol y straeon syn bwysig i chi.

Pun ai yr ydych wedi blino ar faw ci ar eich strydoedd, yn awyddus i adolygu eich bwyty lleol, neu wedi bod yn dyst i ddigwyddiad sydd angen ei adrodd - mae Storini yn ffordd gyflym a hawdd i roi gwybod y straeon ich cymuned.

Mae Storini wedi ei adeiladu fel y po fwyaf y cymerwch ran, y mwya byddwch yn adeiladu eich enw da ar mwya gallwch ei wneud; megis cymryd rhan mewn aseiniadau wasg, bleidleisio neu wneud sylwadau ar adroddiadau pobl eraill a dod yn rhan lawn och tîm newyddion hyperlleol.

Wrth roi eich stori drwy Storini cewch gredyd llawn pan wnaiff y penawdau.